درباره ما

حامیان امید و آتیه

شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامیان امید و آتیه با مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، پروانه فعالیت خود را به صورت حقوقی از بیمه مرکزی دریافت کرده است. این شرکت با تکیه بر تخصص و تجربه کارشناسان حرفه ای خود ، مدعی حمایت از امنیت و حامی انتخاب بهترین بیمه گر برای متقاضیان و مراجعین می باشد؛ تا بدون محدودیت ایشان را راهنمایی کنند.
مهمترین افتخار این شرکت این است که به عنوان مشاور و مجری تخصصی در خدمت بسیاری از شهرکهای صنعتی بزرگ کشور ، کانون های کارفرمایی و انجمن های صنفی و اتحادیه های مختلف می باشد و بیش از 380 رضایت نامه از اشخاص حقیقی و حقوقی را در پرونده عملکرد سال 97 و 98 خود ثبت کرده است.
افتخار ما ، کسب لوح های تقدیر مختلف و رضایت مخاطبین ماست تا ادعای ما ، مستند به تجربه کتبی مخاطبین ما باشد.